CMS pakket gebruiken voor uw site

In dit artikel vindt u meer informatie over het maken van uw website met een content management systeem. Met een content management systeem kunt u eenvoudig aanpassing doorvoeren aan uw site. De losse onderdelen waaruit uw website bestaat, krijgen een eigen beheerscherm in de beheeromgeving. Deze beheerschermen zorgen ervoor dat veranderingen gemakkelijk door te voeren zijn.

U kunt een account voor het beheer tijdens de installatie van het CMS pakket aanmaken. Er is een apart script voor de installatie, dat dit voor u regelt. U kunt met behulp van dit script eenvoudig de belangrijkste instellingen voor uw website doorgeven. Nadat de installatie is voltooid, kunt u inloggen en alles naar wens aanpassen.

Op afkorting CMS leest u meer. Het in gebruik nemen van een content management systeem is een verstandige stap. U hoeft geen wijzigingen in bronbestanden aan te brengen. De beheeromgeving biedt voor de belangrijkste beheertaken faciliteiten.

Ieder beheerscherm van uw website gaat over een apart onderdeel van uw website. Via het menu van de beheeromgeving navigeert u eenvoudig naar het juiste scherm. In ieder beheerscherm kunt u het betreffende onderdeel eenvoudig aanpassen. Denk aan een pagina aanmaken of een nieuw item in het navigatiemenu.

Wilt u in een team aan de website werken? Met CMS software is dat uitstekend te doen. Extra beheerdersaccounts zijn via het beheerpaneel eenvoudig toe te voegen. Iedereen kan dan met het eigen account inloggen. Het is niet nodig om uw eigen inloggegevens aan anderen te geven. Vaak zullen er een aantal layouts bij de CMS software zitten. Een eigen HTML template inladen is bij een aantal systemen ook mogelijk.
Free Web Hosting