Wat is MVC (Model View Controller) ?

Voor softwareontwikkeling heeft men verschillende technieken om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Heden ten dage maakt men veel gebruikt van Model-View-Controller (MVC). Hieronder kunt u meer over MVC lezen.

Spreekt men van MVC, dan is dit de afkorting van Model-View-Controller. Model View Controller dwingt een bepaalde structuur af binnen de broncode van het softwareproduct. Het is te vergelijken met een inhoudsopgave van een boek.

Onderhoud aan de broncode van software wordt door het MVC principe gemakkelijker gemaakt.

Het model bevat de structuur van de gegevens, bijvoorbeeld bij klantgegevens: welke velden worden opgeslagen? Gebruikt de applicatie een database, dan bevat het model doorgaans de tabelnamen en de veldnamen.

De view gaat over zaken die met de presentatie van gegevens te maken hebben. De view bevat doorgaans HTML-code. Er kan doorgaans worden aangegeven hoe de gegevens geformatteerd moeten worden (in het geval van getallen bijvoorbeeld het maximaal aantal cijfers achter de komma).

De controller kan worden gezien als de motor die het geheel interactief maakt. De controller bevat de verschillende functies voor het aanmaken, wijzigen of verwijderen van gegevens.

Bijna iedere website werkt tegenwoordig via het krachtige Model View Controller principe. Diverse frameworks zijn er te downloaden voor de programmeertaal PHP. Deze werken met Model View Controller. Bijvoorbeeld CodeIgniter, CakePHP en Laravel. Het maken van een PHP agenda is voor programmeurs eenmaal fijner met gebruik van MVC.
Free Web Hosting