Informatie rondom MVC

Web developers maken vaak gebruik van specifieke technieken. Model View Controller is zo een veelgebruikte techniek. Een uiteenzetting van de structuur achter MVC vindt u hier.

U wordt vreemd aangekeken wanneer u heden ten dage als web developer geen gebruikmaakt van MVC. MVC frameworks voor bijvoorbeeld PHP zijn vaak gratis te downloaden. Bij een advertentie freelance PHP programmeur gezocht vraagt men vaak iemand met MVC-ervaring.

Het model fungeert over het algemeen als databasekoppeling. Daarnaast kunnen er andere relevante functies die over gegevens gaan in het model worden aangemaakt.

In de view kan men zorgen voor een juiste weergave van de webapplicatie. Vaak bevat de view veel HTML code. U kunt hier bijvoorbeeld teksten die te lang voor het scherm zijn inkorten. De view bevat liefst zo weinig mogelijk business logica.

De controller is in feite de lijm die de view en het model aan elkaar koppelt. De controller roept middels objectoriëntatie het model en de view aan.
Free Web Hosting