Wat is smetvrees

Bijna iedereen heeft weleens van smetvrees gehoord. Angst om besmet te raken of een ander te besmetten is bij smetvrees aan de orde van de dag. De patient heeft de neiging vaak te wassen. Vandaar dat smetvrees ook wel wasdrang wordt genoemd. Mensen met smetvrees kunnen veel tijd kwijt zijn aan het wassen van zichzelf en hun spullen.

De ene patient zal bang zijn om besmet te raken. De andere patient heeft juist angst om de ander te besmetten. Het vaak wassen is een dwanghandeling om besmetting tegen te gaan. Voor buitenstaanders zijn de dwanghandelingen een beetje vreemd. Voor de patient zijn ze echter van onschatbare waarde. De patient heeft vaak allerlei overtuigingen waardoor de smetvrees zoveel invloed kan krijgen. Zo kan een patient de overtuiging hebben dat hij of zij besmet raakt door bestek te gebruiken dat daarvoor door een ander is gebruikt. De kans dat dit gebeurt is volgens de patient zeer groot, terwijl deze in werkelijkheid juist klein is.

De therapie die voor smetvrees goed werkt is exposure en responspreventie. De situaties waar de patient moeite mee heeft moet hij of zij dan ondergaan zonder dwanghandelingen uit te mogen voeren. Voorbeelden zijn: bestek van een ander gebruiken, na iemand een hand gegeven te hebben niet meer handen wassen, deurklinken weer normaal gebruiken. Zo leert de patient inzien dat de angst die hij of zijn altijd had, onrealistisch is.

Dit ondergaan van de gevreesde situaties gebeurt volgens een zogeheten angsthierarchie. Vervolgens zal de patient de situaties moeten ondergaan. Daarbij wordt met de minst lastige situatie begonnen. Op het laatst wordt de meest gevreesde situatie ondergaan. De dwanghandelingen worden door middel van deze methodiek afgeleerd.

Ook kunnen bij smetvrees medicijnen worden voorgeschreven. Uitbreiding met medicijnen is aan te raden wanneer er met exposure en responspreventie niet voldoende vooruitgang wordt geboekt. Ook kan het zijn dat er uitsluitend behandeling met medicatie plaatsvindt op verzoek van de patient.
Free Web Hosting