Structuur van MVC

Bij het schrijven van webapplicaties gebruikt men een aantal technieken. Zo wordt er vandaag de dag veel gebruikgemaakt van MVC. In dit artikel leggen we u beknopt uit wat MVC inhoudt.

Voluit spreekt men van Model View Controller wanneer men MVC zegt. Programmeurs dienen zich bij MVC aan bepaalde richtlijnen te houden. Dit kan het beste met een inhoudsopgave van een boek worden vergeleken. Door Model View Controller wordt onderhoud aan de programmeercode gemakkelijker.

Bijna iedere website werkt tegenwoordig via het krachtige Model View Controller principe. Er zijn voor bijvoorbeeld de programmeertaal PHP diverse frameworks verkrijgbaar die volgens het MVC model werken. Laravel, Kohana en Zend Framework zijn toonaangevende frameworks. Een inlogsysteem PHP is binnen MVC een stuk beter onderhoudbaar dan bij procedurele code.

Men kan de structuur van gegevens in het model definiëren. Wanneer er een database wordt gebruikt, beschrijft het model de databasevelden.

De weergave van gegevens ligt onder de verantwoordelijkheid van de “view”. Bij websites bevatten de views meestal HTML-code. Er kunnen verder allerlei bewerkingen op gegevens worden gedaan, zoals een tekst inkorten of het aantal getallen achter de komma inkorten.

De controller kan worden gezien als de motor die het geheel interactief maakt. De controller bevat zogeheten “actions” voor het beheren van gegevens (aanmaken, wijzigen, verwijderen).
Free Web Hosting